Terapia

"Anttia on helppo ihailla. Hänen seurassaan olo tuntuu turvalliselta. Tapaamme Anttia työssämme päivittäin – näissä kohtaamisissa korostuu ammatillisuus ja tarkkanäköisyys. Hän tuo ihmisissä esiin heidän parhaat puolensa ja hänen elämänasenteestaan huokuu rohkeus, ennakkoluulottomuus ja vilpitön halu auttaa."

Tiina Vilponen, Viestintävastaava, Sexpo-säätiö
Karoliina Vuohtoniemi, vastaava neuvoja, Sexpo-säätiö

"Antti on luonteva ja konstailematon. Hän kohtaa toisen ihmisen avoimesti ja välittää olemuksellaan hyväksyntää. Minuun on tehnyt vaikutuksen Antin kyky nähdä sellaista, mikä ei näy päälle ja hänen kykynsä antaa palautetta siten, että se on helppo ottaa vastaan."

Ilona Rauhala
Psykologi, valmentaja, pari- ja seksuaaliterapeutti

"Pari- ja seksuaaliterapeuttina Antti Ervastin työtapa on voimaannuttava ja tukea antava, mutta tarpeen mukaan myös rohkeasti kyseinalaistava. Neuvonta- ja terapiatyössään hän korostaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja omaa vastuuta. Rauhallisen Antin työote on asiakkaan prosessin etenemistä ja sen luontaista tahtia huomioonottavaa ja kunnioittavaa. Hän on työskentelyssään myös intuitiivinen ja empaattinen."

Helka Silventoinen
Pari- ja seksuaaliterapeutti, Taideterapeutti, Työnohjaaja

Ryhmänohjaukset

Aihe: Kriisin vaikutus perhesuhteisiin

"Antti on empaattinen ja rauhallinen ryhmänvetäjä. Omalla olemuksellaan hän tuo ryhmälle luottamusta ja antaa tilaa kaikille. Hänen kanssaan työskennellessä on vaikeistakin asioista helpompi puhua. Antti reflektoi ja antaa palautetta voimavaralähtöisellä työotteella."

Anu Mällinen
Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), kätilö

Koulutukset, luennot ja alustukset

Aihe: Seksuaalisuus parisuhteessa, läheisyyden merkitys ja parisuhderoolit

"Antti luennoi Oulussa Miestenviikolla otsikolla "Seksuaalisuus parisuhteessa, läheisyyden merkitys ja parisuhderoolit". Yleisö koostui suurimmaksi osaksi isistä ja miehistä, mutta mukana oli muutama pariskuntakin, mistä olimme todella iloisia. Antti yllätti meidät kaikki avoimella ja vuorovaikutteisella työotteellaan, mikä mahdollisti keskustelun ja ajatusten vaihdon yleisön ja luennoitsijan välillä. Erityisen hienoa oli se, että Antti huomioi yleisön joukosta sekä miesten että naisten näkökulmat ja johdatteli keskustelua niin, että osallistujat saivat konkreettisesti uusia näkökulmia ja mietittävää omaan tilanteeseensa. Luennon jälkeen osallistujilla ei tuntunut olevan kiire minnekään ja keskustelu jatkuikin vielä pitkään kahvikupin ääressä. Voin lämpimästi suositella Anttia tilaisuuksiin, joissa tavoitellaan dialogia sekä avointa, lämmintä vuorovaikutusta kaikkien läsnäolijoiden kesken."

Riitta Alatalo
Projektipäällikkö
Nuorten Ystävät/ Vanhempien Akatemia

Aihe: Seksuaalisuus ja marginaaliryhmät

"Suosittelemme lämpimästi Antti Ervastia erilaisiin luentotehtäviin sekä työpajojen ohjaamiseen seksuaaliterveyteen liittyen. Hänellä on muodollisen pätevyyden lisäksi korkeatasoinen pedagoginen osaaaminen. Tämän vuoksi hän on erityisen pätevä kouluttamaan viranomaisia, organisaatioita sekä muita sosiaali- ja terveysalan sektorilla ammatillisesti toimivia henkilöitä".

Suzann Larsdotter
Projektipäällikkö
RFSL, Tukholma

Aihe: Seksuaalisuuden huomioonottaminen tukihenkilönä työskennellessä

”Antti Ervasti on osaava ja läsnäoleva luennoitsija ja keskustelija. Seksuaalisuuden käsitteleminen Antin johdolla on luontevaa, asiantuntevaa ja asiallista. Antilla on kyky puhua hyväksyvästi kaikesta seksuaalisuuteen liittyvästä ja hän saa kannustettua aremmatkin osanottajat osallistumaan. Antti Ervastin kanssa on ollut ilo työskennellä, ja tulemme käyttämään häntä jatkossakin”. 

Sini Pasanen
Järjestöpäällikkö
Positiiviset ry

Aihe: Seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen päihdepalveluissa

"Antti Ervastin pitämä koulutus oli hyvä yleispaketti seksuaalisuuden kohtaamisesta. Koulutuksen arveltiin rohkaisevan ottamaan puheeksi ja antamaan asiakkaalle luvan puhua myös seksuaalisuuteen liittyvistä asioista sekä käsittelemään niitä hoitosuhteessa. Keskustelu oli innokasta koulutuksen aikana, mistä kiitos vuorovaikutukselliselle koulutustavalle. Kahden työryhmän yhteinen koulutus koettiin hyvänä, turvallisena ja yhteistyötä tiivistävänä."

Arja Kanerva
Esimies
H-klinikka, Vantaa

Aihe: Internetissä tehtävä etsivä työ ja ammatilliset valmiudet

"Olen tehnyt Antti Ervastin kanssa yhteistyötä usean vuoden ajan Correlation-verkoston eTerveys-asiantuntijaryhmässä. Correlation-verkosto on kansainvälinen verkosto jonka jäsenistö koostuu eri yhteistyökumppaneista Euroopan alueelta. Antti on asiantuntija, jonka erityisosaamisalue on Internetissä tehtävä etsivä työ. Hän on osoittautunut kyvykkääksi organisoida omaan erityisosaamisalueeseen liittyvä koulutus. Antti on luotettava, tehtävilleen omistautunut, yhteistyökykyinen, itsenäisen työotteen omaava, sekä työtehtäviään kriittisesti arvioiva ammattilainen. Lisäksi hän on kyvykäs yhteistyöhön sekä omaa hyvän kommunikaatio- ja kielitaidon. Antti on myös persoonallisuudeltaan erittäin miellyttävä."

Pjer Vriens
Kehittämistyöntekijä, eTerveys-asiantuntijaryhmän koordinaattori
Infektiotautien osasto, Julkiset Terveyspalvelut
Rotterdam, Hollanti

Ammattilaisille tarkoitettu konsultaatio

"Antti Ervastin kanssa on luonteva tehdä yhteistyötä. Hän ei pelkää tarttua haasteisiin ja on innolla mukana kehittämässä uutta. Antin kanssa on myös helppo keskustella ja reflektoida asioita. Häneltä saa ajatuksia ja ideoita omaan työhönsä ja sen kehittämiseen. Antti on innovatiivinen yhteistyökumppani."

Katri Tuomainen
Terveydenhoitaja, seksuaaliterapeutti

Sivuston ulkoasu ja toteutus: Pontus Schönberg, 2011–2016