Seksuaaliterapia

Mitä seksuaalisuuteen voi liittyä?

Jokaisen kokemukset ovat yksilöllisiä, mutta seksuaalisuuteen voi esimerkiksi liittyä kokemus omasta naiseudesta, mieheydestä, kehollisuudesta ja aistillisuudesta. Tämän lisäksi seksuaalisuuteen voivat liittyä kokemukset turvallisuuden ja turvattomuuden tunteesta läheisyydessä, tunteiden jakamisesta intiimissä vuorovaikutustilanteessa sekä seksuaalisesta toiminnasta yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.

Ymmärrätkö seksuaalisia käyttäytymiskuvioitasi?

Seksuaaliterapian tarkoituksena on tukea sinua kyvyssäsi tunnistaa itseäsi erityisesti seksuaalisuuteesi ja sukupuolisuuteesi liittyvissä toiveissasi, tarpeissasi sekä tunteissasi. Terapian tarkoituksena on tukea sinua tiedostamaan ja ymmärtämään juuri sinulle yksilöllisiä motivoivia tekijöitä. Terapian avulla voit tulla tietoisemmaksi seksuaalisuuteesi liittyvistä käyttäytymiskuvioista. Tarkoituksena on tukea sinua löytämään uudenlaisia ratkaisumalleja ja toimintatapoja. Seksuaaliterapia tukee ja voimaannuttaa sinua luomaan positiivisen suhteen itseesi ja omaan yksilölliseen seksuaalisuuteesi. Terapiassa tarkastellaan myös sinun ja parisuhteesi toimintakulttuuria sekä vuorovaikutusta.

Seksuaaliterapiassa on sinulla mahdollisuus avoimesti puhua omasta seksuaalisuudestasi ja sukupuolisuudestasi, eikä sinun tarvitse millään tavoin salata tai hävetä tuntemuksiasi ja ajatuksiasi.

Mitä seksuaaliterapia on?

Seksuaaliterapia perustuu terapeuttiseen vuorovaikutukseen. Työskentelyssä on kolme vaihetta; aloitusvaihe, työskentelyvaihe ja lopetusvaihe. Ensitapaamisia eli ns. arviointikäyntejä on yleensä 1-2. Alkutapaamisten aikana kartoitetaan yhdessä elämäntilannettasi, kokemaasi seksuaalielämän ongelmaa sekä sen hetkisiä voimavarojasi. Näiden tapaamisten aikana sovitaan yhdessä terapian tavoitteista kuten tapaamisväleistä, yhteydenpidosta tapaamistemme välissä sekä muista käytäntöihin liittyvistä asioista. Vaiheet menevät usein päällekkäin ja sinä määräät tahdin jolla työskentely etenee. Prosessiasi ei missään vaiheessa kiirehditä ja koko työskentelyn ajan huomioidaan voimavarasi ja kykysi käsitellä asioita.

Seksuaaliterapiaa yksilö- ja/tai paritasolla

Tarjoan seksuaaliterapiaa yksilö- ja/tai paritapaamisina. Seksuaaliterapian kesto vaihtelee muutamista käyntikerroista pidempään terapiatyöskentelyyn. Tapaamisia on yleensä 5-20 kertaa. Käyntikertoja sovittaessa otetaan aina tapauskohtaisesti huomioon sinun ja parisi elämäntilanne sekä ongelman luonne. Yksilötapaamisen kesto on 50 minuuttia ja paritapaamisen kesto 75 minuuttia.

Seksuaaliterapiassa työntekijä ja asiakas eivät missään vaiheessa koskettele toisiaan. Työntekijän ja asiakkaan henkilökohtaisia rajoja sekä koskemattomuutta kunnioitetaan koko työskentelyn ajan. Seksuaaliterapia on aina luottamuksellista ja työntekijällä on vaitiolovelvollisuus.

Sivuston ulkoasu ja toteutus: Pontus Schönberg, 2011–2016