Seksuaalisuus

Mitä kaikkea seksuaalisuus voi pitää sisällään?

Seksuaalisuus on laajempi käsite kuin seksi. Seksuaalisuus on osa jokaisen yksilöllistä persoonallisuutta eikä sitä voi erottaa muusta elämästä. Seksuaalisuus alkaa kehittyä syntymästä lähtien ja kehitys jatkuu koko elämän ajan. Kehitykseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten sosiaaliset suhteet ja muuttuvat elämäntilanteet. Muutoksen tuoman uudistumisen tunteen lisäksi nämä tilanteet voivat tilapäisesti kuormittaa. Positiiviseen ja terveeseen seksuaalisuuteen kuuluu omaan kehollisuuteen liittyvä tunnistaminen sekä oman kehon hyväksyminen sellaisena kuin se on. Myös omien rajojen, halujen ja kipupisteiden tiedostaminen on tärkeää positiivisen seksuaalisuuden kannalta.

Tunnistatko oman seksuaalisuutesi?

Oman seksuaalisuuden tiedostaminen ei ole aina yksinkertaista, vaan se edellyttää kykyä tarkastella omia ajatuksia ja tuntemuksia. Elämän aikana vastaan tulevat muutokset voivat asettaa erilaisia haasteita liittyen seksuaaliseen kanssakäymiseen ja parisuhteisiin. Läheisyys kumppanin kanssa voi eri syistä muodostua haastavaksi. Näissä tilanteissa omien tarpeiden ja tunteiden ilmaiseminen kumppanille voi tuottaa pettymyksen ja turhautumisen tunteita. Aito vuorovaikutus vähenee ja erilaiset ristiriitatilanteet voivat lisääntyä arjessa.

Vuorovaikutus ja läheisyys mahdollistaa nautinnollisen seksuaalielämän. Seksuaalinen nautinto on oleellinen osa kokonaisvaltaista hyvinvointiasi. Parhaimmillaan se tuo elämääsi runsaasti positiivista energiaa.

Osaatko pyytää apua ajoissa?

Haasteellisissa tilanteissa – kuten muutostilanteissa – sekä elämän- ja kehityskriiseissä voi ammatillinen apu toimia selkeyttävästi ja elämänlaatua parantavasti. Sinun ei tarvitse odottaa ongelmien syntymistä ja kasaantumista ennen kuin haet ulkopuolista tukea, vaan seksuaalineuvonta, seksuaaliterapia ja pariterapia voi toimia myös ongelmatilanteita ennaltaehkäisevästi. Oman terveyden hoitamiseen panostetaan säännöllisten terveystarkastusten muodossa. Mikset siis kiinnittäisi enemmän huomiota seksuaaliseen hyvinvointiisi ja parisuhteesi toimivuuteen? Toimiva seksuaalisuus ja parisuhde ovat kuitenkin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta erityisen oleellisia.

"Pari- ja seksuaaliterapeuttina Antti Ervastin työtapa on voimaannuttava ja tukea antava, mutta tarpeen mukaan myös rohkeasti kyseinalaistava. Neuvonta- ja terapiatyössään hän korostaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja omaa vastuuta. Rauhallisen Antin työote on asiakkaan prosessin etenemistä ja sen luontaista tahtia huomioonottavaa ja kunnioittavaa. Hän on työskentelyssään myös intuitiivinen ja empaattinen."

Helka Silventoinen
Pari- ja seksuaaliterapeutti, Taideterapeutti, Työnohjaaja

Sivuston ulkoasu ja toteutus: Pontus Schönberg, 2011–2016