Perheterapia

Perheterapia on hoitomuoto, jossa terapeutti hoitaa samanaikaisesti yhtä tai useampaa perheenjäsentä. Perheterapian avulla pyritään tutkimaan ja hoitamaan sekä koko perheen että yksittäisen perheenjäsenen vuorovaikutukseen liittyviä pulmia. Perheterapiaan hakeudutaan usein perheen kokeman kriisin myötä. Perheterapeuttisia näkökulmia voi soveltaa myös yksilöterapiassa. Yksin asuvalla henkilölläkin on yleensä sukua tai muita läheisiä, joiden merkitystä voi yksilöterapiassa pohtia asiakkaan tukemiseksi.

Sivuston ulkoasu ja toteutus: Pontus Schönberg, 2011–2016