Pariterapia

Mikä vaikuttaa parisuhteeseesi?

Parisuhde on eräs tärkeimmistä kiintymyssuhteista, jolta odotetaan läheisyyttä ja turvaa. Parisuhteessa molemmat osapuolet heijastavat kumppaniinsa omia kokemuksiaan varhaisista vuorovaikutussuhteistaan. Pitkässäkin parisuhteessa osapuolet tulevat pysymään tietyltä osin mysteerinä toisilleen. Toista ei voi tuntea täydellisesti, eikä tämä olekaan toimivan parisuhteen edellytys. Suhdetta voivat kuormittaa erilaiset muutokset perheessä, henkilökohtaiset kehitys- ja elämänkriisit sekä muut tekijät kuten työ, taloudellinen tilanne tai omien läheisten ongelmat.

Haluatko sinä muuttaa suhdettasi vai itseäsi?

Parisuhteessa jatkuva pyrkimys muuttaa toista osapuolta haluamaansa suuntaan voi olla oire vaikeudesta katsoa itseään peilistä. Vaikeus ottaa omaa vastuuta parisuhteen ongelmatilanteissa johtaakin usein pyrkimykseen muuttaa vain toista osapuolta, ja tämä estää näkemästä oikeaa ongelmaa ja siihen tarttumista. Parisuhteen molemmat osapuolet odottavat passiivisesti toisen muuttumista ja vaikeat asiat jäävät käsittelemättä. Parisuhteen haaste- ja ongelmatilanteiden selvittämisessä pariterapia voi toimia selkeyttäväksi. Terapian avulla voi löytää aiemmin käytettyjen, toimimattomien keinojen tilalle parisuhteen haaste- ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja.

Pariterapian tarkoituksena on tukea sinua löytämään uusia voimavaroja parisuhteesi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Mikä sinua huolettaa parisuhteessasi juuri nyt?

Syitä hakeutua pariterapiaan voivat olla erilaiset vuorovaikutusongelmat, tunne-elämän haasteet, pohdinnat parisuhteen mielekkyydestä, ahdistus liittyen käsittelemättömiin pettymyksiin ja loukkauksiin, ongelmat suhteen läheisyydessä ja seksuaalisuudessa, uskottomuus, erotilanne sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen.

Mitä pariterapia on?

Pariterapia aloitetaan usein parin yhteisillä tapaamisilla. Aluksi kartoitetaan parisuhteenne tilannetta kuunnellen molempia osapuolia. Alkutapaamisten aikana selvitetään teidän elämäntilannettanne, ongelmanne luonnetta ja tämänhetkisiä voimavarojanne. Näissä tapaamisissa sovitaan myös yhteisesti terapian tavoitteista kuten tapaamisväleistä, yhteydenpidosta tapaamistemme välissä sekä muista käytäntöihin liittyvistä asioista. Arviointikäyntien jälkeen tavataan osapuolia yksilö- ja paritapaamisten muodossa. Pariterapiassa työskentelyn painopiste on parisuhde mutta terapiaan voi tulla myös yksin. Toinen osapuoli voi halutessaan liittyä tapaamisiin myöhemmin.

Pariterapiassa tapaamisia on yleensä 5-20 kertaa. Tapaamisia on 2-4 viikon välein, mutta kriisitilanteissa tapaamisia voi olla myös viikoittain. Käyntikerrat sovitaan aina yksilökohtaisesti. Yksilötapaamisen kesto on 50 minuuttia ja paritapaamisen kesto 75 minuuttia.

Pariterapia on aina luottamuksellista ja työntekijällä on vaitiolovelvollisuus.

Sivuston ulkoasu ja toteutus: Pontus Schönberg, 2011–2016